عنوان پنل پایه متوسط پیشرفته
wdt_ID عنوان پنل پایه متوسط پیشرفته
1 مشاوره روزانه ندارد ندارد دارد
2 مشاوره هفتگی ندارد دارد دارد
3 مشاوره تلفنی ندارد ندارد دارد
4 تحلیل سبد سهام یکبار در ماه یکبار در هفته به دلخواه حداکثر سه بار در هفته
5 تعیین حد ضرر ندارد دارد دارد
6 تعیین مقاومت سهام ندارد دارد دارد
7 معرفی سهام در نقطه مناسب دارد دارد دارد
8 حجم مشکوک ندارد دارد دارد
9 سهام با قدرت خرید بالا حقیقی دارد دارد دارد
10 سهام با قدرت خرید بالا حقوقی دارد دارد دارد