هدف این سایت صرفا کمک به کاربران گرامی می باشد و هر گونه تحلیل سهم درخواستی و منتشر شده صرفا شخصی بوده و مبنا بر تصمیم گیری شما نمی تواند باشد

مسئولیت هرگونه خرید و فروش با خود شخص می باشد

تمام سهامی اعلام شده در واچ لیست و اعلامی از سوی سایت صرفا جزو تحلیل های شخصی است

سایت و شخص مدیر سایت و نویسندگان هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر یا زیان یا تصمیمات مشتری نخواهند داشت

مشتری متعهد می گردد از اطلاعات سایت فقط برای بالا بردن دانش خود استفاده نماید و تصمیم گیری بعد از ان برای خرید یا فروش با تحلیل شخصی خود فرد صورت می گیرد

هر گونه خدمات سبد گردانی و مشاوره ای در قالب این سایت صورت نمی پذیرد