تحلیل سهم آپ

آپ بعد از یک افت شدید از 43000 ریال به 14000 ریال یک موج برگشتی تا 22000 ریال داشت که با برخورد به مقاومت که داشت شاهد اصلاح هست و به نظر میاد پولبک بزنه به محدوده 19500 ریال تا 20000 ریال و بعد حرکت اصلی رو داشته باشه برای جبران بخش عمده از ریزشی که داشته

اولین پله خرید: محدوده 2000 تومان و پله بعدی در صورت افت 1800 تومن هست