تحلیل سهم آ س پ

تحلیل سهم آ س پ

28 آذر 1399

سهم آ س پ از لحاظ نموداری در کف کانال صعودی قرار گرفته که در ادامه تصویر قابل مشاهده هست

حد ضرر 10000 ریال

 

از لحاظ حجمی میتونیم بگیم کف سهم در محدوده 1000 تا 1100 تومان بسته شده

و اما میانگین قیمت معامله سهم و شناوری