نوشته‌ها

تحلیل زشگزا

 

#زشگزا شاهد پولبک به سقف شکسته شده هستیم و میتونیم برای هدف 28 هزار تومان در بلند مدت نگه داری کنیم