نوشته‌ها

سهام نوسانی فردا

توجه داشته باشید سهام نوسانی بصورت کاملا ریسکی و برحسب موقعیت تکنیکال درج می شوند

1399/10/06

فاذر

انتهای کانال صعودی

برخورد به سقف سوم کانال

ثباغ

انتهای کانال صعودی