نوشته‌ها

تحلیل سهم شگل

سهم شگل در انتهای کانال صعودی هست و پیش بینی میشه حرکت خوبی رو به سقف قبلی داشته باشه

حد ضرر 26000 ریال

مقاومت اول 31000 ریال

هدف اول 45000 ریال

هدف دوم  58000